Říjen 2011

Profil

12. října 2011 v 13:11 | Vratislav Maňák
Žurnalista Vratislav Maňák je autorem tohoto medailonu, který shrnuje moji výtvarnou tvorbu.


Výtvarná umělkyně Karolína Koblenová (1988) pochází ze Stříbra na západě Čech, kde také absolvovala osmileté gymnázium. Nyní studuje na Katedře výtvarné kultury na Západočeské univerzitě v Plzni.

Ve výtvarném projevu Koblenové je patrná výrazná historická a literární inspirace. Svou absolventskou práci Víra říše bezvěrců (2009) věnovala tematice rodných Sudet, za pozornost stojí také soubor na motivy Baudelairových Květů zla (2009) a triptych inspirovaný Alenkou v kraji divů od Lewise Carrola (2007, 2008); oba odkazují na viktoriánskou estetiku s ozvuky dobové, makabrózní dekadence.

V současnosti Koblenová tenduje především k estetice campu; scény z Bible přehrává za pomoci panenek Barbie (Mytologie od Mattela 2009), okultní rozměr tarotových karet narušuje zobrazením hvězd americké pop-kultury (Pop Arcana 2011). Zasazením prvků masové kultury do uměleckého kontextu tak rozbourává hranici mezi uměním a kýčem - sama se ostatně označuje za spojení Virginie Woolfové a Paris Hilton.

Ve svém uměleckém vyjádření Koblenová nezůstává autorkou jedné techniky, naopak kombinuje malbu (akryl, akvarel, olej) s kresbou i koláží. Vedle toho se také stále častěji věnuje konceptuální fotografii, přičemž pojítkem její fotografické práce jsou metamorfózy vlastního těla. Realizuje se i jako fotomodelka, spolupracuje například s Tonem Stanem nebo Vladimírem Židlickým. Identifikuje se s japonskou módní subkulturou Gothic & Lolita.

Bc. V. Maňák